Wie zijn wij

Waders Milieu BV is bijzonder goed in te zetten op het snijvlak van theorie en praktijk. De combinatie van een gedegen uitvoering met uitgebreide kennis van wet- en regelgeving leidt tot praktische, duurzame en betrouwbare oplossingen. Wij streven naar het optimale eindresultaat voor de opdrachtgever en een acceptabele uitwerking voor alle overige belanghebbenden. Onze sterke punten zijn daarbij een gecertificeerde praktische uitvoering, kennis van de wet- en regelgeving en concurrerende prijzen.

In Nederland wordt globaal sinds midden jaren ’80 aandacht besteed aan bodemverontreiniging. Waders Milieu is in 2020 opgericht als zusterbedrijf van PJ Milieu BV dat in 1990 is opgericht. PJ Milieu BV heeft zich in eerste instantie met name gericht op grondwateronttrekkingen en zuiveringen. PJ Milieu BV kan, na het afronden van meer dan 1000 grondwater- en in situ saneringen, beschouwd worden als een ervaren en deskundige partij op dit gebied.

Bodemonderzoek vormt een belangrijke tweede activiteit. Alle aspecten van bodemonderzoek zijn bij ons in goede handen: landbodem, waterbodem, asbest in grond en (AP04) partijkeuringen.
Na 1998 is asbestonderzoek in gebouwen landelijk een belangrijk item geworden.

De jongste activiteit is geohydrologische advies. Vanuit een jarenlange praktijkervaring verstrekken wij bemaling- en infiltratie-adviezen. De dagelijkse praktijk wordt nagebootst en onderbouwd met modelmatige berekeningen.

Van deze kennis van PJ Milieu BV kan en mag Waders Milieu BV gebruik maken.