Waterbodemonderzoek

ALGEMEEN

Aanleiding
De belangrijkste aanleiding om een waterbodem (bagger/slib) te onderzoeken zijn voorgenomen baggerwerkzaamheden. De kwaliteit van de te baggeren waterbodem en de ontvangende waterbodem dienen dan namelijk bekend te zijn. Ook bij eigendomsoverdrachten kan het wenselijk zijn om inzicht hebben in de kwaliteit van de waterbodem.

Opzet
Verkennend waterbodemonderzoek bestaat altijd uit twee delen, namelijk:

  • vooronderzoek: het verzamelen van informatie over het historische en huidige gebruik op basis van de NEN 5717;
  • waterbodemonderzoek: het verrichten van veld- en laboratoriumonderzoek op basis van de NEN 5720.

In het algemeen bestaat het veldwerk bij waterbodemonderzoek uit het nemen van monsters met behulp van een boot en zuigerboor. Tijdens de monstername beoordeelt de monsternemer zintuiglijk de dikte en opbouw van de sliblaag en de onderliggende bodem. Verder worden in het laboratorium monsters onderzocht.

De aantallen van één en ander worden genoemd in de NEN 5720. Deze zijn sterk afhankelijk van de soort watergang en de oppervlakte.

Na het laboratoriumonderzoek worden de analyseresultaten getoetst. Per monster wordt een klasse bepaald te weten Vrij toepasbaar, Klasse A, Klasse B of Niet toepasbaar. Tevens wordt bepaald of het slib wel of niet verspreidbaar is. In een beperkt aantal gevallen is vervolgonderzoek wenselijk of noodzakelijk.

Voor het inmeten van de hoeveelheden slib wordt gebruik gemaakt van peilstokken en Autocad.

Het geheel wordt verwoord in een overzichtelijke rapportage met conclusies, aanbevelingen en een duidelijke tekening.

Uitvoering van een verkennend waterbodemonderzoek neemt 3 tot 4 weken in beslag. In goed overleg kan deze tijdsduur bekort worden.

U - WADERS MILIEU BV - WATERBODEMONDERZOEK

Waders Milieu BV heeft ruime ervaring met waterbodemonderzoek. Wensen en doelstellingen van de opdrachtgever zijn richting gevend. De wijze van uitvoering van de bemonstering (wanneer, wie levert de boot) wordt altijd in goed overleg met de opdrachtgever bepaald.

De kwaliteit van de onderzoeken wordt geborgd door te werken volgens NEN-normen en protocollen. Het veldwerk wordt uitgevoerd door daarvoor gecertificeerde mensen (via zusterbedrijf PJ Milieu BV). De analyses worden uitgevoerd door een RvA geaccrediteerd laboratorium. Het geheel is opgenomen in het kwaliteitssysteem volgens NEN-ISO 9000, waarbij de wens van de klant het uitgangspunt moet zijn.

Voor informatie over een waterbodemonderzoek, een vrijblijvend gesprek of een offerte-aanvraag kunt u bellen naar 0182-2458500 of via onderstaand e-mailadres contact opnemen. U bent ook altijd welkom op ons kantoor.


CONTACT

Contactpersoon: Johan van Beek
Telefoon: 0182-244500
E-mail: beek@wadersmilieu.nl
[3cx-clicktotalk id="353" title="Contact"]