Infiltratieonderzoek

ALGEMEEN

Duurzaam omgaan met hemelwater of afkoppelen vindt op grote schaal plaats. Ook worden veel drainages aangelegd. Om de voorzieningen goed te laten functioneren is het van groot belang vooraf eventuele stoorlagen stellen, alsmede de daadwerkelijke doorlatendheid.

Waders Milieu BV is gespecialiseerd in infiltratieonderzoek. De bodemopbouw wordt beschreven conform NEN 5104 inclusief hydromorfe kenmerken. De grondwaterstanden worden bepaald en de doorlatendheid van de bodem of het maaiveld wordt gemeten door middel van infiltratieproeven.

Waders Milieu BV maakt gebruik van verschillende methoden, naar gelang de aanleiding, de situatie en bodemopbouw. Zowel de (omgekeerde) boorgatmethode, de constant-flow-methode als de dubbele ringinfiltrometer behoren tot de standaardmethoden die Waders Milieu BV gebruikt.


U - Waders Milieu BV - INFILTRATIEONDERZOEK

Als u een terrein gaat ontwikkelen heeft u vaak meer onderzoeken nodig, bijvoorbeeld een bodemonderzoek, een partijkeuring. Door Waders Milieu BV alle onderzoeken integraal te laten uitvoeren heeft u maar 1 aanspreekpunt en worden onnodige veldwerkzaamheden voorkomen.

Voor informatie over een infiltratieonderzoek, een vrijblijvend gesprek of een offerteaanvraag kunt u bellen naar 0182-244500 of via onderstaand e-mailadres contact opnemen. U bent ook altijd welkom op ons kantoor.


CONTACT

Contactpersoon: Johan van Beek
Telefoon: 0182-244500
E-mail: beek@wadersmilieu.nl