Kwaliteit

De kwaliteit en de veiligheid van onze dienstverlening zijn gewaarborgd door de volgende certificeringen.

KIWA ISO 9001

  • Kwaliteitsmanagementsysteem

KIWA VCA**

  • Veiligheid, gezondheid, milieu Checklist Aannemers

BRL SIKB 1000

  • Monsterneming voor partijkeuringen bouwstoffenbesluit
  • 1001: Grond

BRL SIKB 2000

  • Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek
  • 2001: Plaatsen handboringen en peilbuizen inclusief boorbeschrijvingen, monsterneming en waterpassing
  • 2002: Nemen van grondwatermonsters
  • 2003: Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek
  • 2018: Locatie-inspectie en monsterneming asbest in grond

De kwaliteit en de veiligheid van onze dienstverlening zijn tevens gewaarborgd door de certificeringen via ons zusterbedrijf PJ Milieu BV.

Klik hier om de certificaten te downloaden.