Geoweek juni 2022

Op vrijdag 3 juni heeft ons bedrijf aan 30 leerlingen (verdeeld in groepjes van 5) van een school uit Scheveningen uitleg gegeven over het vak bodemonderzoek.
De gemeente Leidschendam-Voorburg doet regelmatig mee aan de zogenaamde Geoweek. Zie www.geoweek.nl.
Waders Milieu BV heeft samen met archeologen en ecologen geholpen de gemeente om leerlingen van basisscholen kennis te laten maken met bodemonderzoek, geologie, archeologie en de daarbij behorende meetwerkzaamheden. Door middel van het zelf uitvoeren van grondboringen onder begeleiding van deskundigen krijgen ze uitleg over geologie, cultuurhistorie en het onderzoek naar bodemverontreiniging. Zo waren ook 2 medewerkers van een Ecologisch adviesbureau aanwezig die de kinderen iets vertelden over flora en fauna en gingen ze op zoek naar bijzondere insecten.
Na een ijsje en moe van het buitenwerken gingen de kinderen om 12.00 uur weer met auto’s terug naar school.

Mede door het mooie weer was het een zeer geslaagde en leerzame dag en volgend jaar zijn we weer aanwezig.